Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 19. februar 2019

Kvinner går til sak mot eliteuniversitet: Krever adgang til lukkede «gutteklubber»

Kvinner går til sak mot eliteuniversitet: Krever adgang til lukkede «gutteklubber»
Diskriminering og seksuell trakassering. De hevder alle at de har blitt utsatt for seksuell trakassering på fester i regi av organisasjonene. Og de sier de ...