WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 6 februari 2019

Var femte långtidssjukskrivning är stressrelaterad

Var femte långtidssjukskrivning är stressrelaterad
- Var femte långtidssjukskrivning i landet, mer än 60 dagar, orsakas av stressreaktioner eller utmattningssyndrom. Samtidigt är det påtagliga regionala ...

Follow by Email