Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 8. februar 2019

Varför bagatelliserar professorn övergrepp?

Varför bagatelliserar professorn övergrepp?
- De som har ont när de har sex och de som lider av psykisk ohälsa. Att skära bort delar av något barns könsorgan är vansinnigt, omänskligt och ett ...