WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 6 mars 2019

Öppna moderater: "Inkludera HBTQ-frågor i integrationsarbetet

Öppna moderater: "Inkludera HBTQ-frågor i integrationsarbetet
- Genom åren har det i de flesta länder i västvärlden skett en positionsförflyttning som lett till att de allra flesta HBTQ-personer lever ett mycket friare liv.

Follow by Email