Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 27. marts 2019

Transsexuella Pauline ställer upp i thailändska valet

Transsexuella Pauline ställer upp i thailändska valet
- Alla har förmodligen någon i sin familj eller bekantskapskrets som är hbtq. Jag kan visa att det inte är något konstigt. Många har en bild av att Thailand ...