WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 12 mars 2019

Uansett funksjonsevne: Like mye kvinne – like mye verdt

Uansett funksjonsevne: Like mye kvinne – like mye verdt
- Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir diskriminert bort fra utdanning og yrkesdeltagelse. Dette gjelder særlig kvinner. I følge Bufdir må flere ...

Follow by Email