Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 12. marts 2019

Uansett funksjonsevne: Like mye kvinne – like mye verdt

Uansett funksjonsevne: Like mye kvinne – like mye verdt
- Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir diskriminert bort fra utdanning og yrkesdeltagelse. Dette gjelder særlig kvinner. I følge Bufdir må flere ...