Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 12 mars 2019

Uansett funksjonsevne: Like mye kvinne – like mye verdt

Uansett funksjonsevne: Like mye kvinne – like mye verdt
- Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir diskriminert bort fra utdanning og yrkesdeltagelse. Dette gjelder særlig kvinner. I følge Bufdir må flere ...

Follow by Email