Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 19. marts 2019

Ved å forebygge delirium vil man kunne forebygge mye lidelse

Ved å forebygge delirium vil man kunne forebygge mye lidelse
- Akutt forvirring er vanlig blant eldre pasienter, bekrefter en ny, norsk studie. – Det er viktig å forebygge delirium og å være klar over at det er et tegn på sykdom, sier forsker. De siste årene har deliriumforskere verden over markert Verdens ...