Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 18. april 2019

Att växa upp i grönområden minskar risken för psykisk ohälsa

Att växa upp i grönområden minskar risken för psykisk ohälsa
Att vistas i naturen är inte bara mysigt, det kan också göra under för den psykiska hälsan. I tidigare studier har man kommit fram till att ...