Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 10 april 2019

Fokus på hälsa för Stöpenelever

Fokus på hälsa för Stöpenelever
- Vi i elevhälsoteamet har sett att det finns ett behov att få höra om och prata om frågor som rör psykisk ohälsa, framför allt hur sociala medier kan ...

Follow by Email