Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 10. april 2019

Fokus på hälsa för Stöpenelever

Fokus på hälsa för Stöpenelever
- Vi i elevhälsoteamet har sett att det finns ett behov att få höra om och prata om frågor som rör psykisk ohälsa, framför allt hur sociala medier kan ...