Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 16 april 2019

Fra høgskole til universitet: Fare for kvasiakademisering av profesjoner

Fra høgskole til universitet: Fare for kvasiakademisering av profesjoner
Mange har vært bekymret for at det blir et for stort sprik mellom yrkesutøvelse og utdanning. Det kan også være fare for at miljøer som prøver å bli ...

Follow by Email