Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 april 2019

Livskris är inte psykisk sjukdom

Livskris är inte psykisk sjukdom
- Barnpsykiatrin kan inte ensam ta ansvar för att barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Det är dags att på riktigt lyfta fram psykisk ohälsa i nivå med ...

Follow by Email