Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 12. april 2019

Livskris är inte psykisk sjukdom

Livskris är inte psykisk sjukdom
- Barnpsykiatrin kan inte ensam ta ansvar för att barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Det är dags att på riktigt lyfta fram psykisk ohälsa i nivå med ...