Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 5 april 2019

Prinsessans succé på regnbågsgalan

Prinsessans succé på regnbågsgalan
- Sexuella rättigheter utgör kärnan av mänsklig väldighet och mänsklighetens utveckling, har Mary tidigare sagt rörande hbtq-rättigheter – en fråga hon ...

Follow by Email