Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 5. april 2019

Prinsessans succé på regnbågsgalan

Prinsessans succé på regnbågsgalan
- Sexuella rättigheter utgör kärnan av mänsklig väldighet och mänsklighetens utveckling, har Mary tidigare sagt rörande hbtq-rättigheter – en fråga hon ...