Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 12. april 2019

Tystnadskulturen är nog en av de största farorna”

Tystnadskulturen är nog en av de största farorna”
- Beroende och psykiska problem är någonting som det varit en tystnadskultur kring under ... Psykisk ohälsa med allt vad det innebär är hemskt alltså.