Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 9 maj 2019

171 psykologer som eldar på barnens klimatångest

171 psykologer som eldar på barnens klimatångest
På Expressen Debatt skriver 171 psykologer och psykoterapeuter att regeringens passivitet i klimatfrågan riskerar att bidra till ungas psykiska ohälsa.

Follow by Email