Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 2. maj 2019

5 tecken på att dina magbesvär sitter i hjärnan

5 tecken på att dina magbesvär sitter i hjärnan
Att mental ohälsa kan manifestera sig fysiskt är knappast en hemlighet. ... vi lista några tecken på att din magsmärta kan vara mer psykisk än fysisk.