Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 8 maj 2019

Tjejer diskrimineras när det gäller rörelse”

Tjejer diskrimineras när det gäller rörelse”
röra på sig minst en timme om dagen för att undvika negativa hälsoeffekter med allt från övervikt, svagare skelett och diabetes till psykisk ohälsa.

Follow by Email