Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 9 maj 2019

Unga rör sig allt mindre: ”Föräldrar har ett ansvar”

Unga rör sig allt mindre: ”Föräldrar har ett ansvar”
Att fysisk aktivitet främjar en god hälsa både fysiskt och psykiskt är ... motverka psykisk ohälsa i tonåren, förebyggande antidopingarbete, minskat stöd ...

Follow by Email