Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 2. maj 2019

Vi betalar högre löner med vår hälsa"

Vi betalar högre löner med vår hälsa"
Det här att allt fler drabbas av psykisk ohälsa och som jag möter i mitt lokala fackliga arbete – det är värt att bråka för. Fast jag hade ju hellre sett att ...