Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 2 maj 2019

Vi betalar högre löner med vår hälsa"

Vi betalar högre löner med vår hälsa"
Det här att allt fler drabbas av psykisk ohälsa och som jag möter i mitt lokala fackliga arbete – det är värt att bråka för. Fast jag hade ju hellre sett att ...

Follow by Email