WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 15 september 2016

Personer med psykiska funktionsnedsättningar får hjälp att fullfölja studier

Personer med psykiska funktionsnedsättningar får hjälp att fullfölja studier
- Detta är ofta väl fungerande personer som på grund av psykisk ohälsa har luckor i sin studiebakgrund. Om de får stöd i att avsluta sina studier har de ...