Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 29 maj 2018

Pridefestivalen är direkt skadlig för folkhälsan

Pridefestivalen är direkt skadlig för folkhälsan
- Utifrån folkhälsosituationen med stigande psykisk ohälsa, droganvändning, sexuella övergrepp och självskadebeteende ser vi att Pride är allt annat ...

Follow by Email