Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 13. juni 2018

Dåliga riskbedömningar – livsfarligt för kvinnor

Dåliga riskbedömningar – livsfarligt för kvinnor
- I de riskbedömningar som Svalin har tittat på har frågan om psykisk ohälsa hos gärningspersonen ofta lämnats helt obesvarad. – Det är ett område ...