Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 4. juni 2018

Jan Björklund (L): När HBTQ-personer, flyktingar och klimatet hotas måste vi stå upp för ...

Jan Björklund (L): När HBTQ-personer, flyktingar och klimatet hotas måste vi stå upp för ...
HBTQ-personer fråntas sina rättigheter i Ryssland, aborträtten är i fara i Polen, yttrandefriheten sätts på undantag i Ungern. Samtidigt gror islamismen ...