Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 7. juni 2018

Partiernas svar om arbetsmiljön – viktigaste frågor och åtgärder

Partiernas svar om arbetsmiljön – viktigaste frågor och åtgärder
- Slutligen behöver vi förbättra vården av psykisk ohälsa för att ge bättre hjälp i de fall då sjukskrivning trots allt blir nödvändigt. 40 procent av alla ...