Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 1. juni 2018

Prideansvarig polisanmäler misstänkt hatbrott

Prideansvarig polisanmäler misstänkt hatbrott
- Det är olika typer av hat och framför allt mot homosexuella män. Att han sedan pingar stora nyhetsmedier och kända politiker via Twitter gör det ännu ...