Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 1 juni 2018

Prideansvarig polisanmäler misstänkt hatbrott

Prideansvarig polisanmäler misstänkt hatbrott
- Det är olika typer av hat och framför allt mot homosexuella män. Att han sedan pingar stora nyhetsmedier och kända politiker via Twitter gör det ännu ...

Follow by Email