Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 12 juni 2018

Sajt för unga blir Årets banbrytare

Sajt för unga blir Årets banbrytare
- Första linjen unga i Karlstadsområdet är ”som en primärvårdsnivå för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa” i åldern 6–21 år. När verksamheten ...

Follow by Email