Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 22. august 2018

Replik från M: Psykisk hälsa ska vara möjlig för alla

Replik från M: Psykisk hälsa ska vara möjlig för alla
- Vänsterpartiet skriver den 16 augusti att psykisk hälsa ska vara möjlig för alla. Vi håller med, men tyvärr ser det inte ut så i Västmanland. Efter åtta år ...