Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 3. september 2018

Cityakuten”-stjärnan död – sköts ihjäl av polis

Cityakuten”-stjärnan död – sköts ihjäl av polis
- Hon var i ett uppenbart tillstånd av psykisk ohälsa och agerade mycket oförutsägbart, säger den lokala polischefen Joe Mendoza, skriver Variety.