Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 10. september 2018

Glädjetårar när homosexualitet blir lagligt i Indien

Glädjetårar när homosexualitet blir lagligt i Indien
- Jag saknar ord! Det har tagit lång tid, men äntligen kan jag säga att jag är fri och har samma rättigheter som alla andra, säger studenten Rama Vij, ...