Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 24. september 2018

Kända författaren om sitt nya liv som transperson

Kända författaren om sitt nya liv som transperson
- Q” är också en statusskildring av hbtq-världen där bögarna dominerar och transorna befinner sig på botten, ett perspektiv som även problematiseras i ...