Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 22. oktober 2018

Förebilder är viktiga för unga HBTQ-artister”

Förebilder är viktiga för unga HBTQ-artister”
- Det dröjde länge innan homosexuella män fick spela homosexuella. Eller lesbiska och transpersoner fick uppträda i sina egna roller, så att säga.