Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 18. oktober 2018

Oppfordrer folk til å ta influensavaksinen: – Det er ikke alle som tenker på ...

Oppfordrer folk til å ta influensavaksinen: – Det er ikke alle som tenker på ...
- Nå er tiden perfekt for å ta influensavaksinen, sier assisterende kommuneoverlege i Harstad Jonas Holte. Han tenker på det faktum at influensaen ikke har gjort noe særlig vesen av seg i våre områder foreløpig. Og ettersom det tar litt tid fra vaksinen ...