Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 2. november 2018

Mordhotad och förföljd i Trumps USA söker asyl i Sverige

Mordhotad och förföljd i Trumps USA söker asyl i Sverige
- Danni Askini har varit aktiv för hbtq+-personers rättigheter i USA ända ... över 200 föreläsningar för organisationer och på universitet om hbtq+-frågor.