Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 29. januar 2019

Farlig kreftform henger sammen med blodtype

Farlig kreftform henger sammen med blodtype
- Det har skjedd mye innen kreftmedisinen de siste åra. Men ikke for alle kreftformer. Når det gjelder bukspyttkjertelkreft – som tar livet av over 700 mennesker i Norge hvert år – er det langt mellom lyspunktene. Nesten ingenting har skjedd innen ...