Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 26 februari 2019

Å legge ned utdanningstilbud er identisk med å oppfordre til fraflytting, noe som er fullstendig ...

Å legge ned utdanningstilbud er identisk med å oppfordre til fraflytting, noe som er fullstendig ...
- Det er en kjensgjerning at svært mange ungdommer forlater Helgeland når de velger å ta høyere utdanning. Det medfører i altfor mange tilfeller at de ...

Follow by Email