WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 26 februari 2019

Å legge ned utdanningstilbud er identisk med å oppfordre til fraflytting, noe som er fullstendig ...

Å legge ned utdanningstilbud er identisk med å oppfordre til fraflytting, noe som er fullstendig ...
- Det er en kjensgjerning at svært mange ungdommer forlater Helgeland når de velger å ta høyere utdanning. Det medfører i altfor mange tilfeller at de ...

Follow by Email