Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 26. februar 2019

Å legge ned utdanningstilbud er identisk med å oppfordre til fraflytting, noe som er fullstendig ...

Å legge ned utdanningstilbud er identisk med å oppfordre til fraflytting, noe som er fullstendig ...
- Det er en kjensgjerning at svært mange ungdommer forlater Helgeland når de velger å ta høyere utdanning. Det medfører i altfor mange tilfeller at de ...