WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 15 februari 2019

En politik för bättre psykisk hälsa bland barn och unga

En politik för bättre psykisk hälsa bland barn och unga
- Den psykiska ohälsan bland barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Detta är en personlig tragedi och ett stort ...

Follow by Email