WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 6 februari 2019

Miljöpartiet tar över det politiska ansvaret för psykiatrin i Region Stockholm

Miljöpartiet tar över det politiska ansvaret för psykiatrin i Region Stockholm
- Den ökade psykiska ohälsan är en av vår regions största utmaningar. Miljöpartiet har arbetat med området många år och gick till val på att rusta ...

Follow by Email