Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 6. februar 2019

Miljöpartiet tar över det politiska ansvaret för psykiatrin i Region Stockholm

Miljöpartiet tar över det politiska ansvaret för psykiatrin i Region Stockholm
- Den ökade psykiska ohälsan är en av vår regions största utmaningar. Miljöpartiet har arbetat med området många år och gick till val på att rusta ...