Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 27. februar 2019

Så minimerar du risken att få alzheimer

Så minimerar du risken att få alzheimer
- En ny studie från Göteborgs universitet visar att det bästa receptet för att inte drabbas av alzheimers på ålderns höst är konst, teater och motion. – Resultaten visar att hjärnstimulerande aktiviteter, som att läsa ...