Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 27 februari 2019

Så minimerar du risken att få alzheimer

Så minimerar du risken att få alzheimer
- En ny studie från Göteborgs universitet visar att det bästa receptet för att inte drabbas av alzheimers på ålderns höst är konst, teater och motion. – Resultaten visar att hjärnstimulerande aktiviteter, som att läsa ...

Follow by Email