Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 28 mars 2019

Flere positive til innvandrere, skeptiske til muslimer

Flere positive til innvandrere, skeptiske til muslimer
- Tallene viser at høyutdannede har mer liberale holdninger til innvandring enn personer med lav utdanning. Fremmedfrykt er mer utbredt blant de med ...

Follow by Email