Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 22. marts 2019

Homosexualitet brott mot lagen i 70 länder

Homosexualitet brott mot lagen i 70 länder
- Världen I Angola, Indien och Trinidad och Tobago är det inte längre ett brott att vara homosexuell. Men fortfarande är sex mellan människor av samma ...