Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 1. marts 2019

True Colours och Regnbågsfonden främjar hbtq-rättigheter internationellt

True Colours och Regnbågsfonden främjar hbtq-rättigheter internationellt
- flera länder förföljs de som kämpar för hbtq-rättigheter och många utsätts för livsfara. Genom att samarbeta med Regnbågsfonden bidrar varumärket ...