WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 17 april 2019

Busch Thor – du måste agera mot Adaktusson

Busch Thor – du måste agera mot Adaktusson
Sverige har ett stort ansvar att fortsätta arbeta för exempelvis aborträttigheter, hbtq-personers mänskliga rättigheter och ge stöd åt modiga ...

Follow by Email