Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 30. april 2019

Jeg håper jeg snart kan slutte å si dette

Jeg håper jeg snart kan slutte å si dette
Negative holdninger og fordommer til ulike etniske og religiøse minoritetsgrupper, i tillegg til diskriminering på ulike samfunnsarenaer, er godt ...