Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 10. april 2019

Låt inte skärmen ta tid från det viktigaste

Låt inte skärmen ta tid från det viktigaste
- Idag pratar vi om att förebygga psykisk ohälsa, framförallt hur vi på ett ... det konflikter och kan i vissa fall även leda till försämrad psykisk hälsa.