WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 10 april 2019

Låt inte skärmen ta tid från det viktigaste

Låt inte skärmen ta tid från det viktigaste
- Idag pratar vi om att förebygga psykisk ohälsa, framförallt hur vi på ett ... det konflikter och kan i vissa fall även leda till försämrad psykisk hälsa.

Follow by Email