Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 10 april 2019

Låt inte skärmen ta tid från det viktigaste

Låt inte skärmen ta tid från det viktigaste
- Idag pratar vi om att förebygga psykisk ohälsa, framförallt hur vi på ett ... det konflikter och kan i vissa fall även leda till försämrad psykisk hälsa.

Follow by Email