Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 25. april 2019

Vi hade kunnat hjälpa dubbelt så många ungdomar som vi gör idag”

Vi hade kunnat hjälpa dubbelt så många ungdomar som vi gör idag”
Regeringen satsar mer på arbetet mot psykisk ohälsa. Bidragssumman på 15 miljoner kr för 2019 ökar nu till 20 miljoner kr. Pengarna ska gå till ...