Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 24. maj 2019

Regeringen miljonsatsar på kampen mot psykisk ohälsa

Regeringen miljonsatsar på kampen mot psykisk ohälsa
Regeringen kommer att lägga extra pengar under året på att bekämpa psykisk ohälsa. Det kan Nyheter24 idag som första media avslöja. Beslutet ...