Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 1. maj 2019

Sanna Samuelsson: Låt inte girigheten krossa våra queera mötesplatser!

Sanna Samuelsson: Låt inte girigheten krossa våra queera mötesplatser!
Stängningen av hbtq-baren Bitter Pills är det senaste exemplet på hur Stockholm håller på att gentrifiera sig till döds. Är det dags att införa ett skydd för ...